Datu berriak: mahastizaintza, ehiza eta arrantza eta kuadrillak >>

datos geoaraba
2022/01/14

GeoAraba bisorean eskuragarri dago jada Arabako Foru Aldundiko hainbat zerbitzutatik datorren informazio geografiko berria.

Mahastizaintzarekin lotutako informazioa duen geruza multzo berria sortu da. Hasierako argitalpen honetan, hauekin zerikusia duen informazioa jaso da: mahats mordoaren sitsaren kontrola, haren hegadaren jarraipena eta sexu nahasketako teknikak aplikatzen diren eremuen kokapena.

Gainera, ehizari buruz argitaratutako informazioa eguneratu da eta arrantzari buruzko informazio berria gehitu da.

Nabarmentzekoa da, halaber, kuadrillen geruza bat argitaratu dela. Hemendik aurrera, zazpi kuadrillen eta kuadrillak osatzen dituzten udalerrien eremu geografikoa bistaratu ahal izango da, baita haiek hainbat esparrutako informazio grafikoarekin gainjarri ere.

Era berean, lehendik zeuden geruzetan hobekuntzak egin dira, herritarrei eskainitako informazioa hobetzeko.