Deskarga gunea

GeoArabaren bidez erraz deskarga ditzakezu Arabako lurraldeko zenbait gairi buruzko datu geografikoak hainbat formatutan, GIS (geografia informazioko sistemak) edo OLD (ordenagailuz lagundutako diseinua) tresnekin erabiltzeko.